Coral

In Coral…

…players develop a coral reef together, whilst vying to position their own species closest to the top, where they can soak up the life-giving sunlight.

In Coral…

…creëren spelers samen een koraalrif. Ze strijden om hun soort op de hoogste positie te krijgen, om zo veel mogelijk zonlicht op te vangen.

Order now for €24,-

Feeling puzzled?

Coral includes a bespoke solo puzzle mode and several multiplayer game modes, for exciting games for 1 to 4 players!

In Coral, players develop a coral reef together, whilst vying to position their own species closest to the top, where they can soak up the life-giving sunlight.

Together – as much as against one another – you’ll build a unique, magnificent 3D structure out of gorgeous wooden pieces. This represents a coral reef growing and living in a complex, competitive harmony. Move around the table to find the best spots to grow your species, whilst blocking your opponents!

At the end of the game, the player with the most pieces visible from above the reef is the winner.

In Coral creëren spelers samen een koraalrif. Ze strijden om hun soort op de hoogste positie te krijgen, om zo veel mogelijk zonlicht op te vangen. Tijdens je beurt kies je om een stuk koraal aan het rif toe te voegen, of om je koraalpion te verplaatsen. Zo kies je de optimale plek om je eigen koraal verder te groeien.

Zo bouw je samen – maar ook tegen elkaar – een fragiele maar prachtige 3D structuur. Net zoals het koraalrif in de natuur, dat groeit en leeft in een complexe, competetieve harmonie. Aan het einde van het spel wint de speler van wie, van bovenaf bekeken, de meeste symbolen zichtbaar zijn.

In this game mode, you play all 4 of the Coral species simultaneously and score points for each of them. The goal is to achieve the highest total score, however, points are scored differently to the multiplayer game.

Instead, each species is assigned a scoring card with unique scoring conditions, and at the end of the game you will score according to these 4 scoring cards. You must therefore balance the needs of each of the different species in order to create a harmonious ecosystem.

Bij deze spelmodus speel je met alle 4 de koraalsoorten tegelijk en verdien je met elke soort punten. Het doel is om de meeste punten te verdienen, maar de puntentelling is anders dan bij het spel met meer spelers.

Elke koraalsoort krijgt een puntenkaart toegekend met een bijbehorende puntentelling. Aan het einde van het spel verdien je punten aan de hand van deze kaarten. Daarom moet je zo goed mogelijk aan de behoeftes van elke koraalsoort voldoen om een harmonieus ecosysteem te creëren.

  • 6 Pieces of Red Coral / 6 stukken Rood Koraal
  • 6 Pieces of Tubular Coral / 6 stukken Buiskoraal
  • 6 Pieces of Sun Coral / 6 stukken Zonnekoraal
  • 6 Pieces of Brain Coral / 6 stukken Hersenkoraal
  • 4 Coral Pawns / 4 Koraalpionnen
  • 1 Rock Cube / 1 Rotskubus
  • 18 Cards / 18 Kaarten
  • 1 Cloth Bag / 1 Stoffen Zak
  • 1 Rulebook (Dutch) / 1 Regelboek (Nederlands)

Coral comes with one hardcopy version of our rulebook: a Dutch version is included in the box.

Should you want, you can download a PDF copy here.

In de doos van Coral zitten de Nederlandse spelregels inbegrepen.

Je kunt hier een PDF versie downloaden, mocht je dat willen.

Order Coral now. Click here!